تبلیغات


کودک نان نمی خواهد

 

برادر سفره خالی مانده کودک نان نمی خواهد

نگاه روشن او شب شده باران نمی خواهد

نمی گوید معلم با سرشکش مشق بنویسد

مدرس در میان مدرسه دیوان نمی خواهد

همین کودک که خیلی مادرش پیر وزمین گیر است

به دردش خوگرفته دکتر ودرمان نمی خواهد

برای او به جان هردوتامان یک قران کافیست

رود بازار اگر اجناس را ارزان نمی خواهد

برادر از سرم بردار این چوب هدایت را

که دیگر داش آکل مرده ومرجان نمی خواهد

مگو قرآن بخوان در پای منبر سوگواری کن

که این مرد گرسنه مذهب وایمان نمی خواهد

موسی عباسی مقدم

 منبع این نوشته : منبع