تبلیغات


دلم گرفت

دنبالت از بس که دویدم دلم گرفت
وقتی به پایت نرسیدم دلم گرفت
چشمت قشنگ بودولی نازنین من
از اینکه لب را نگزیدم دلم گرفت
باغ لبت غنچه سرخ وسفید داشت
 یک دم از آن غنچه نچیدم دلم گرفت
طنازی ناز نگاهت قشنگ بود
ناز نگاهت نخریدم دلم گرفت
ترسیدم ازچشم توآماپلنگ وار
مانندآهو  نچمیدم دلم گرفت
پشت سرم آمده بود ی شبیه غم
ترسیدم اما نپریدم دلم گرفت
موسی عباسی مقدم

 منبع این نوشته : منبع